Xylems innovativa lösningar för dricksvatten och vattenåteranvändning i Indien

Xylems innovativa lösningar för dricksvatten och vattenåteranvändning i Indien

Vid presidentens residens i Indien ser Xylems UV-desinfektionslösning till att 80 % av vattnet kan återanvändas i grönområden och våtmarker.

Upptäck hur man med teknikens hjälp löser komplexa vattenproblem och skapar förutsättningar för Indien att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. För att hjälpa Indien att nå dessa mål samarbetar Xylem med flera partner runtom i landet för att förbättra tillgången till dricksvatten, minska utsläppen av orenat avloppsvatten och öka vattenåteranvändningen. När brunnarna sinade i Karnataka under torkan pumpade Xylems pumpar vatten från floden Tungabhadra. När orenat avloppsvatten förorenade Taptifloden levererade Xylem en lösning för rening till ett nytt reningsverk.

En pumplösning för dricksvatten och bevattning under en torrperiod

Miljontals människor i Shivamogga-distriktet som ligger i delstaten Karnataka i sydvästra Indien, fick sitt dricksvatten och vatten till bevattning från borrade brunnar. I staden Shikaripur transporterades vattnet från brunnarna till 245 tankar. Långa torrperioder och svår vattenstress ledde till vattenbrist. Hela samhället och det lokala ekosystemet påverkades.

Karnataka Neeravari Nigam Limited (KNNL) tog fram en plan för hur tankarna kunde fyllas upp med vatten från floden Tungabhadra som rinner genom delstaten Karnataka. KNNL anlitade Amrutha Constructions som huvudentreprenör i tankfyllningsprojektet. Vattnet skulle transporteras från floden till tankarna med hjälp av sex stora vertikala kolonnpumpar i Flygt AC-serien som levererades från Xylem India. De högeffektiva pumparna har en kapacitet på över 3 000 kubikmeter i timmen och varje pump har en tryckhöjd på 224 meter.

Tankfyllningsprojektet bidrog till att bevattnings- och dricksvattenproblemet kunde lösas för miljontals människor runtom i regionen.

Avvärja flodföroreningar och förbättraFörhindrar förorenade floder och förbättrar vattenåteranvändningen i centrala Indien

Tapti-floden i Burhanpur, en stad i delstaten Madhya Pradesh i centrala Indien, förorenades av orenat avloppsvatten från 30 000 hushåll. Det kommunala bolaget i Burhanpur som ansvarar för vatten och avlopp i staden, beslutade att lösa problemet genom att bygga ett nytt avloppsreningsverk.

Staden anlitade Ankita Construction som huvudentreprenör för byggandet och underhållet av avloppsreningsverket med en kapacitet att rena 21 miljoner liter per dygn. I samarbete med Xylem India kunde Ankita Construction förse anläggningen med SBR-reaktorer (Sequencing Batch Reactors) och system för UV-desinfektion.

Reningsverket använder Xylems Sanitaire ICEAS-system, ett biologiskt behandlingssystem med kontinuerligt flöde som kombinerar process, luftning, dekantering och styrning i en och samman behandlingstank, vilket minskar ytan som anläggningen upptar.

Systemet minskar energianvändningen med upp till 50 % tack vare det högeffektiva luftningssystemet och fläkttekniken. De innovativa algoritmerna som används i systemet hjälper till att styra och optimera processen för ökad verkningsgrad.

Desinfektionslösningen som anläggningen använder är Xylems säkra och kemikaliefria Wedeco iDuron UV-desinfektionssystem. Det är ett modulärt UV-desinfektionssystem med öppen kanal som effektivt inaktiverar 99,99 % av alla patogener utan några skadliga biprodukter. Systemet använder energieffektiva Ecoray-lampor och OptiDose-styrenheter för optimerad UV-desinfektion.

Avloppsreningsverket går enligt förväntan och uppfyller kvalitetskraven för utsläpp. Det renade vattnet släpps ut i Tapti-floden som nu kan användas för att bevattna stadens grönområden igen.

Desinficerar avloppsvatten för återanvändning vid presidentens residens i Indien

Presidentens residens i New Delhi som kallas Rashtrapati Bhavan, har grönområden som täcker drygt 769 000 kvadratmeter, däribland berömda Mughal Gardens. Det rådde ofta akut brist på vatten till växter och trädgårdar, framförallt under sommarperioden. Det ledde till att grönområden försvann, vilket i sin tur påverkade de vilda djur som lever där.

För att lösa problemen och bevara de historiska byggnaderna fick Indian National Trust for Art and Cultural Heritage i uppdrag att utarbeta en naturvårdsplan. En av organisationens rekommendationer var att anlägga avloppsreningsverk vid presidentens residens.

Teknisk konsult för anläggningen var IIT Delhi medan entreprenören L&T ansvarade för uppförande, drift och underhåll av anläggningen med en kapacitet på cirka två miljoner liter per dygn. Reningsverket byggdes på rekordtid, endast 15 månader, och invigdes 2015.

Man valde Wedeco TAK 55 UV-desinfektionssystem från Xylem för de stora möjligheterna att återanvända det behandlade avloppsvattnet. Det är ett system som inaktiverar alla patogena bakterier, virus och parasiter med hjälp av UV-ljus. Det är säkert och kemikaliefritt och använder energieffektiva lampor som anpassas allteftersom flödet och vattenkvaliteten förändras. I dag används reningsverkets behandlade avloppsvatten för att tillgodose 80 % av vattenbehovet vid presidentens residens.

Tack vare effektiv planering, partnersamarbete och innovativ teknik har kapaciteten i Dalikhana-sjön, som fungerar som magasin för det renade vattnet, trefaldigats jämfört med tidigare. Den tar nu fem miljoner liter. Denna sjö är också habitat för fåglar i området. I naturvårdsprojektet ingick också ett våtmarksområde för att gynna floran och faunan i regionen ytterligare.

Arbetar tillsammans för en framtid med hållbart vatten

Ladda ned Xylems hållbarhetsrapport 2021 och läs mer om hur vi hjälper samhällen och företag att lösa vatten- och klimatrelaterade problem.

Begär information