Policymeddelande för konfliktmineraler

Xylem Inc. vill bidra till att sätta stopp för våldet och brotten mot de mänskliga rättigheterna i samband med gruvdrift efter vissa mineraler från en plats som beskrivs som ”Konfliktregionen”, och som ligger i den östra delen av den Demokratiska republiken Kongo och närliggande länder. Som ett resultat av våldet och överträdelserna instruerade Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act från 2010 den amerikanska värdepappersinspektionen (SEC) att införa regler kring informationskrav rörande dessa ”konfliktmineraler”. Konfliktmineralerna är tenn, tantalum, tungsten och guld (kallas ”3TG”), oavsett var de köps, bearbetas eller säljs. 

Dessa regler gäller tillverkare som lämnar periodiska rapporter till SEC och som tillverkar eller tecknar kontrakt på att tillverka produkter som innehåller konfliktmineraler som är nödvändiga för att dessa produkter ska gå att tillverka eller använda. Dessa tillverkare måste ta reda på konfliktmineralernas ursprung och lämna en rapport till SEC för att beskriva och ange resultaten av dessa undersökningar. Avsikten med detta nya krav är att främja det humanitära målet att sätta stopp för de våldsamma konflikterna i DRC och närliggande länder, som delvis har finansierats genom att exploatera och handla med konfliktmineraler.

Xylems åtagande: 

 • Att stödja den amerikanska värdepappersinspektionens (SEC) mål med regler och föreskrifter gällande leveranser av konfliktmaterial.
 • Vårt mål är att säkerställa att allt tenn, tantal, wolfram eller guld som vi köper och som kommer från konfliktregionen är certifierat som ”konfliktfritt”.
 • Att säkerställa att dessa krav uppfylls och uppmana våra leverantörer att göra rimliga utredningar av sina leveranskedjor för att säkerställa att de specificerade metallerna endast kommer från
  • gruvor eller smältverk utanför konfliktregionen eller
  • gruvor och smältverk som har certifierats av en oberoende tredje part som konfliktfria om metallerna kommer från konfliktregionen. 

   I en sådan utredning ingår att begära skriftlig dokumentation från våra leverantörer över resultaten av deras egna utredningar.
 • Att säkerställa att eventuella anledningar till misstanke från en leverantör eller annan intressent rörande vår policy för konfliktmineral handläggs via vår leverantörsombudsman eller vår interna ombudsman (dessa program finns i vår leverantörsuppförandekod respektive vår uppförandekod som du hittar genom att klicka här).

Om vi upptäcker användning av konfliktmineraler som har tillverkats i anläggningar som inte anses vara konfliktfria avseende något material eller några delar eller komponenter vi köper in för användning i våra produkter, ska vi göra vårt bästa för att se att produkten blir konfliktfri.


Patrick K. Decker
vd
Xylem Inc.