Infrastruktur

Xylem är ledande, från avvattning av anläggningar till underjordsbygge

Oavsett om du bygger, sköter om eller reparerar finns det inget företag som kan erbjuda ett lika mångsidigt sortiment av avvattningsprodukter som Xylem.

Dessutom spelar våra slitstarka pumpar en viktig roll i de flesta kritiska infrastrukturprojekt världen över, inklusive byggande av rörledningar och försörjningsnät.

Att gräva djupare och djupare tunnlar, hantera höga grundvattennivåer, reparera trasiga vattenledningar och transportera avloppsvatten är en del av byggprocessen. Xylems hyrpumpar av varumärkena Flygt och Godwin ger utomordentligt värde när du ska sänka grundvattennivån, avvattna grundvatten eller dränera dagvatten vid din anläggning. Våra pålitliga produkter och tjänster gör att du kan lita på Xylem för:

  • Pumpning av bentonitslam
  • Nöddränering av översvämningsvatten
  • Urpumpning av gruvorter
  • Vattenjet
  • Dränering av yt- och grundvatten
  • Förbipumpning vattendrag
  • Förbiledning av avloppsvatten

Sanningen är att de flesta byggarbetsplatser behöver avvattningspumpar. Ibland stannar pumparna kvar efter att jobbet är färdigt. Grundvatten från omgivningarna och regn kan översvämma hela platsen om det inte hanteras på rätt sätt. Dessutom kan utgrävningar under grundvattennivån göra att vatten tränger in på byggplatsen. Xylem förstår din dagliga kamp mot vattnet och finns där under hela projektet för att lösa dina avvattningsbehov med pumpar, utrustning och tjänster som kan köpas eller hyras dygnet runt, alla dagar.

Godwin och Flygt har varit betrodda namn inom avvattning av byggplatser i över 100 år. Det var faktiskt Flygt som skapade den första dränkbara avvattningspumpen. Xylem kombinerar båda dessa erfarenheter dagligen för att ta fram avvattningsprojekt för byggarbetsplatser världen över. Vi ger dig trygghet och hjälper dig att fokusera på dina färdigheter … att bygga. På Xylem tar vi bort mer än bara vatten. Vi tar bort alla bekymmer med vatten så att du kan fokusera på ditt jobb.