Det finns en vanlig missuppfattning om att avancerade pump- och behandlingslösningar kommer att kosta kunderna mer. Men vad Xylems kunder upptäcker är tvärtom att hållbar teknik faktiskt sänker deras totala kostnader. Läs vidare så får du veta mer om hur Xylems kunder drar nytta av innovativa lösningar för pumpning, omrörning, luftning, vattenåteranvändning och energirevisioner.

Pumpning – sänker energikostnaderna med upp till 60 procent

Att minimera kostnaderna är ofta en stor utmaning för avloppsreningsverk och pumpstationer. För att hjälpa till att lösa denna utmaning har Xylem utvecklat den revolutionerande Flygt Experior. Den igensättningsfria konstruktionen minskar det oplanerade underhållet och antalet utryckningar, och SmartRun-tekniken ser till att pumpen bara körs så mycket eller så lite som behövs. Allt detta innebär betydande besparingar i fråga om energi- och underhållskostnader.

Vid godscentralen på Heathrow Airport har Flygt Experior sänkt energiförbrukningen på en pumpstation med 50 procent över en femårsperiod. Ett reningsverk utanför Cagliari i Italien har implementerat en lösning med Flygt Experior som sänkt energiförbrukningen med 35 procent och vid ett annat italienskt avloppsreningsverk med 27 procent.

Avloppspumpstationer i Jefferson Parish i Louisiana, USA, har visat några av de mest imponerande resultaten genom att använda Flygt Experior. Under de två åren sedan Flygt Experior installerades har pumparna sparat minst 20 000 dollar i underhållskostnader och sänkt energianvändningen med 60 procent. 2016 tilldelades även Flygt SmartRuns reningsfunktion priset 2016 RIONED Innovation Award.

Omrörning – sänker energikostnaderna med upp till 50 procent

Pumpning är inte det enda området där anläggningsoperatörer kan sänka energianvändningen med innovativ teknik. Xylem har nyligen lanserat en ny Flygt-omrörare med inbyggd varvtalsreglering som kan minska energikostnaderna med upp till 50 procent. Omröraren Flygt 4320 levereras med en integrerad frekvensomformare (VFD) som gör det möjligt att minimera livscykelkostnader och energikostnader.

Den medelstora omröraren Flygt 4530 har också visat imponerande resultat i MBBR-system. I ett nytt avloppsvattenreningssystem minskade omröraren energianvändningen med 50 procent.

– Vi har sett energibesparingar på 50 procent, men jag tror att vi kan spara ännu mer. Det betyder i så fall att vår investering kommer att löna sig tidigare än väntat, säger anläggningens tekniska chef.

Luftning – sänker en anläggnings energiförbrukning med 22 procent

Luftningssystemen svarar för mellan 25 och 60 procent av energikostnaderna för ett typiskt avloppsreningsverk. Två tester i Sverige och Nederländerna har visat att Xylems teknik kan minska en anläggnings energiförbrukning med upp till 22 procent.

Vid avloppsreningsverket i Liberty i New York, USA, har ett nytt Sanitaire-luftningssystem i Silver-serien och Flygt-omrörare från Xylem minskat energiförbrukningen med 43 procent. Detta har lett till besparingar på över 36 000 dollar om året samtidigt som man har fått en stabilare behandlingsprocess.

Vattenåteranvändning – innovativa lösningar för att lösa vattenbrist

Xylems vattenåteranvändningslösningar hjälper många regioner och länder att skapa en tryggare framtid. I Silicon Valley i norra Kalifornien, USA, hjälper Xylems Wedeco UV-system till att återvinna åtta miljoner gallon (30 miljoner liter) vatten per dygn. En vattenåtervinningsanläggning i Los Angeles, USA, ska använda en Wedeco-lösningen för att producera 12 miljoner gallon (45 miljoner liter) effektivt renat vatten per dygn för att minska beroendet av importerat dricksvatten.

I Kuwait har Xylem nyligen vunnit ett avtal om att delta i utbyggnaden av en av världens största vattenåtervinningsanläggningar. I en ny lösning för Singapore ska Xylems Wedeco UV-desinfektionslösning hjälpa till att leverera ytterligare 50 miljoner gallon (190 miljoner liter) återvunnet vatten per dygn.

Energirevisioner – talar om var du kan spara energi

Förutom att tillhandahålla toppmodern teknik kan Xylem även utföra energirevisioner åt kunder för att se var man kan öka effektiviteten. Vid en pumpstation i Skottland har en Xylem TotalCare-energirevision hjälpt en pumpstation att sänka driftkostnaderna med 82 procent.