Uppförandekod för leverantörer

Xylem strävar efter att hålla högsta möjliga standarder vad gäller integritet och socialt ansvar inom hela vår globala leverantörskedja. Vårt arbete med integritet och socialt ansvar omfattar vår varierade och världsomspännande leverantörsbas. Inom hela Xylem arbetar vi för att bygga upp relationer med våra leverantörer och främja åtgärder som stämmer överens med våra kärnvärden respekt, ansvar, integritet och kreativitet. Vårt mål är att säkerställa att våra leverantörer erbjuder en säker arbetsmiljö, tillämpar god arbetspraxis, använder miljömässigt ansvarsfulla tillverkningsprocesser och minskar miljöpåverkan från sin verksamhet.

För att säkerställa att leverantörerna bedriver sin verksamhet med en hög grad av integritet och på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt förväntar Xylem att alla leverantörer följer uppförandekoden för leverantörer.

Ladda ned Xylems uppförandekod för leverantörer på nedanstående språk.

 

Var och en som vill anmärka på något kan göra det genom att besöka Xylems online-rapporteringsportal på integrity.xylem.com. Om Internet inte är tillgängligt går det att rapportera på telefon 888-995-9870 inom USA eller +1-605-275-8765 internationellt.