Om Xylem

Xylem är ett globalt ledande företag inom vattenteknik som arbetar för att lösa den viktiga vattenfrågan genom att skapa innovativa och smarta tekniklösningar som uppfyller världens behov inom vatten, avloppsvatten och energi.

I en värld med ständigt växande utmaningar som klimatförändringar, urbanisering och krav på energieffektivisering, levererar Xylem innovativa vattentekniklösningar under hela vattnets livscykel.

Se filmen om vatten och vattnets betydelse för framtiden:

Vi har stort tekniskt kunnande och erfarenhet kring vattnets kretslopp, från insamling, distribution till återanvändning och återförande av vatten till naturen. Våra effektiva produkter och applikationslösningar medför inte bara lägre energiförbrukning utan främjar dessutom hållbarheten globalt.

Se vår presentation av Xylem Sverige nedan: