Styrning och etik

Organisationer har många parter att ta hänsyn till – anställda, kunder, investerare, lagstiftare och samhället.God företagsstyrning resulterar i ett välskött företag där alla dessa parter kan se och förstå viktiga beslut.

Hos Xylem är god företagsstyrning inte förhandlingsbart. Vi har skapat en affärsstruktur och har styrmedel på plats som främjar rättvis verksamhet, transparens och ansvar. Översynen börjar med vår styrelse. Den fortsätter genom interna kontroller som övervakar våra affärsmetoder och minimerar de risker vi ställs inför. Dessutom omfattar den grundlig utbildning i etik och efterlevnad samt rapportsystem som ser till att våra medarbetare vet vad som är rätt – och, vilket är lika viktigt, vet var de ska vända sig när något är fel.

På dessa och många andra sätt arbetar vi för att bygga upp stort förtroende hos alla våra intressenter. Förtroende är en viktig ingrediens för hållbarhet. Vi anser att vi kan ha en positiv, långsiktig inverkan på världens vattensituation, och genom att driva vårt företag på rätt sätt ger vi alla våra intressenter anledning att tro samma sak.​​

Läs mer om vår policy för företagsstyrning.

 

Var och en som vill anmärka på något kan göra det genom att besöka Xylems online-rapporteringsportal på integrity.xylem.com. Om Internet inte är tillgängligt går det att rapportera på telefon 888-995-9870 inom USA eller +1-605-275-8765 internationellt.