Industriell hantering av process- & avloppsvatten

Vi håller industrin igång med pumpar för produktion, eller som komponenter i färdiga produkter

Vi erbjuder ett brett spektrum av pumpar för industriella applikationer, som klarar allt från renvatten till hårt frätande vätskor. I princip kan de delas in på det sätt vi gör här i rubriken; pumpar som används i industriella produktionsprocesser och så kallade OEM-pumpar som monteras in i de färdiga produkterna, som t.ex. tvättmaskiner eller kylanläggningar.

För industriell produktion
Vi har processvattenpumpar, cirkulationspumpar, tryckstegringspumpar och så vidare, för alla typer av vätskor som förekommer inom industrin. Det avgörande för applikationen är ofta pumphjulets utförande och material, eftersom olika metaller står emot frätande vätskor i olika hög grad. Våra pumpar är utformade utifrån gällande standarder och lever upp till gällande normer, som t.ex. ISO 5199. Vare sig det står Flygt eller Lowara på pumparna är de byggda för att ge hög prestanda under lång tid på ett energieffektivt sätt.

Som insatsvaror
De finns, men syns oftast inte. Ibland kanske du kan höra dem, men för det mesta gör de bara sitt jobb i det tysta. De finns ofta i kylskåp, i bilarnas AC-anläggningar eller någon annan typ av apparat som kräver kylning, uppvärmning eller ventilation. Branschtermen för den här typen av produkter är OEM-pumpar, och kan erbjuda ett brett sortiment av marknadens bästa modeller.

Översvämning
Allmänna industriella tillämpningar Översvämning
Förbipumpning
Allmänna industriella tillämpningar Förbipumpning
Råvattenintag och processvattenförsörjning
Allmänna industriella tillämpningar Råvattenintag och processvattenförsörjning
Blekning av pappersmassa och papper
Allmänna industriella tillämpningar Blekning av pappersmassa och papper