Stad i delstaten Washington minskar förlustvattnet med 50 % med hjälp av Xylems Sensus-teknik

Stad i delstaten Washington minskar förlustvattnet med 50 % med hjälp av Xylems Sensus-teknik

Föråldrad infrastruktur gjorde att 30 % av allt dricksvatten gick förlorat i den amerikanska staden Walla Walla varje år. Men med ett smart vattennät från Xylem-företaget Sensus har Walla Walla kunnat minska förlustvattnet med 50 % och sparat in mer än 2,4 miljarder liter vatten. Läckor kan upptäckas inom några timmar i stället för flera månader.

Som en av Washingtons äldsta städer har Walla Walla åldrats som ett fint vin. Staden är omgiven av stora vingårdar från 120 olika vinproducenter och området är känt för sin rika historia, charm och allmänna tjusning. Men till skillnad från vin har vissa delar av stadens infrastruktur tagit skada av åldrandet, däribland 32 mil vattenrör.

– När våra rör gav med sig och vattenmätarna åldrades hade vi en 30 % vattenförlust per år. Det är mycket med tanke på att vi årligen distribuerar cirka 11 miljarder liter vatten. Vi behövde en lösning som kunde hjälpa oss att spåra och underhålla våra vattenresurser bättre, säger Adrian Sutor, vattendistributionsansvarig i staden Walla Walla.

Smart vattennät minskar förlustvattnet

Stadsledningen beslutade att en omfattande uppgradering behövde göras för att förbättra mätsystemet och förhindra oavsiktlig vattenförlust. De valde ett smart vattennät från Xylem-företaget Sensus för att förbättra noggrannheten och läcksökningen och skapa möjligheter att uppgradera distributionssystemet.

Walla Walla installerade Sensus iPERL®-vattenmätare hos privatkunder och OMNI™ vattenmätare hos kommersiella kunder för att serva stadens 11 000 vattenkonton. I kombination med tvåvägs-kommunikationsnätet FlexNet® som ger övervakning nästan i realtid, fick staden bättre kontroll över systemet och kunde göra konkreta förbättringar i sin kundservice.

– Första året upptäckte vi över 2 000 läckor och kunde varna varje kund direkt om att det fanns eventuella problem. Det förbättrade vår kundservice avsevärt, säger Sutor.

 

För Walla Walla innebar fördelarna med exakta realtidsdata mer än bara driftförbättringar. 2020 nådde staden en viktig milstolpe då förlustvattnet minskade med drygt 50 % jämfört med 2009. En total besparing på mer än 2,4 miljarder liter vatten. Detta har Sensus smarta vattennät bidragit till sedan 2018.

– Genom att minska både vattenförlusten och koldioxidutsläppen från lastbilsutryckningar var vi på god väg att bli mera hållbara som vattenverk, säger Sutor.

– Staden Walla Walla exemplifierar den potential som finns i teknik och data att lösa de vatteninfrastrukturutmaningar som vårt land står inför. Stora delar av delstaten Washington drabbas ofta av torka och här agerar Walla Walla proaktivt för att vattensäkra framtiden för oss alla, säger Colin Sabol, chef på Xylem med ansvar för mät- och styrlösningar.

Löser problem med högt tryck på ett par timmar

När allt gick så smidigt började Sutor och andra medarbetare i staden fundera på vad de kunde lösa mer förutom mätning och läckage. Tidigare försök att övervaka trycket i systemet hade misslyckats. Med det nya smarta vattennätet såg Walla Walla nya möjligheter även här.

– Våra stålrör låter för mycket för att traditionella akustiska lösningar ska fungera. FlexNet gjorde det möjligt för oss att använda mer innovativa sensorer, säger Sutor.
 
Staden installerade Sensus ally®-vattenmätare med sensorgränssnittet Sensus® Smart Gateway Sensor för att förse privatkunder med en avancerad tryckövervakning och tryckhantering. De data som systemet genererade om tryck, temperatur, nivåer och brytare var tillförlitliga och övertygade teknikerna om en fullskalig systemprofil.

– Inom några få timmar kunde vi upptäcka sådant som annars skulle ta de flesta vattenverk flera månader att få bukt med, säger Sutor.

Genom att till exempel övervaka trycket i endast en specifik zon kunde Walla Walla stabilisera och minska trycket och korrigera stora variationer och för högt tryck. Sammantaget ledde detta till att förlustvattnet minskade.

– Lösningen hjälpte oss att lösa allt från stora incidenter som rörbrott till små tryckvariationer. Vi förbättrade vår kapitalförvaltning och kunde garantera våra kunder service av bästa kvalitet, tillägger han.

Utökar det smarta vattennätet till fler användningsområden

Walla Walla fortsätter utnyttja de nya möjligheterna med FlexNet. Staden har lagt till tillämpningar som vattennivåkontroll i vattendrag, distriktsmätning och fjärravstängning i samma nät som används för smart mätning.

Framgången med projektet gör nu att staden vågar satsa på nya användningsområden för nätet som dagvatten och avlopp.

– Ju mer vi lär oss om den här tekniken, desto smartare kan vi utnyttja den. Vi fortsätter därför bygga ut vårt nät för att skapa mervärde, säger Sutor.

Ökad hållbarhet och många andra fördelar med den smarta tekniken är framgångar som invånare och besökare i Walla Walla nu kan glädjas åt.
 
Läs mer om Xylems arbete med att hjälpa kunder att främja hållbarhet.