Kommunalt vatten och avloppsvatten

Tekniken och kunskapen för en modern, energieffektiv avloppvatten-/ och renvattenhantering 

Kretsloppsanpassade system för vatten och avloppsrening, där vatten, näringsämnen och energi återanvänds, är viktiga för en ekologisk, hållbar utveckling. Lika viktigt är det att energiförbrukningen i alla reningssteg hålls på en så låg nivå som möjligt, eftersom energiproduktionen i sig belastar miljön.

Vi har kunskapen och erfarenheten som krävs för att hjälpa er att möta samhällets krav på miljöanpassning. Med våra innovativa produkter och vår omfattande serviceorganisation kan vi tillsammans skapa en problemfri, och samtidigt klimatsmart reningsprocess. Vi kan leverera helhetslösningar, eller hjälpa er att uppdatera er befintliga anläggning.

Vattenverk
Pumpning och rening av rent vatten Vattenverk
Reningsverk, pumpstationer och LTA
Pumpning och rening av avloppsvatten Reningsverk, pumpstationer och LTA