Water Utilities News

Vatten- och reningsverk använder allt oftare digitala tvillingar på utrustningsnivå för att optimera underhållet och sänka kostnaderna. Här kan du läsa om hur...

Alla inlägg i Återanvändning av vatten

Intelligent övervakning och styrning av dagvatten

För att kunna hantera sitt dagvatten på ett bra sätt behöver städer och kommuner veta hur väl deras dagvattensystem fungerar. Xylem har lösningar för...