El och Automatik

Ta kontroll över pumpdriften med utrustning för styrning, övervakning och kommunikation

Kvalitetspumpar i kombination med smart styrning ger dig ett system som alltid körs tillförlitligt och med högsta effektivitet - vare sig det gäller renvatten, cirkulation eller avlopp. Flygts övervakningssystem och pumpstyrning ger er full kontroll, på distans, dygnet runt. Resultatet blir färre besök i pumpstationerna, färre akuta utryckningar och mindre rapporthantering - tid frigörs och kan utnyttjas smartare. 

Smart pumpstyrning ger också sänkta driftskostnader - pumparna arbetar mer energieffektivt och med lägre belastning för ökad livslängd. Resurser frigörs och kan återinvesteras i anläggningarna. 

Det finns inga resultat som matchar din sökning