Pumpar och avvattningssystem för gruvdrift

Vatten är en kritisk del av all gruvdrift, och Xylem kan hjälpa dig att hantera det effektivt

Här finns allt du behöver för att transportera, testa vatten. Xylem erbjuder lösningar för dagbrott, underjordiska gruvor och materialbehandling, inklusive ett brett utbud av uthyrningspumpar. Vi stöttar dig under prospektering, utveckling och drift.

Med vårt omfattande produktsortiment och applikationskunnande har vi goda förutsättningar att lösa även de mest utmanande vattenrelaterade problem. Kunder i fler än 140 länder förlitar sig på våra ledande varumärken för kompletta, kostnadseffektiva och miljömässigt ansvarsfulla lösningar för vattenhantering. 

Vi tillhandahåller en rad gruvprodukter och tillbehör inklusive:

 • Pumpar:
  • Ett komplett sortiment av dränkbara pumpar för universellt bruk i avvattnings-, förbipumpnings-, dränerings- och slamapplikationer.
  • Ett sortiment av pumpar för vattenåtervinning, avspolningssumpar, vattenförsörjning och avloppsvattenbehandling inklusive vertikala turbinpumpar, borrhålspumpar och en serie tåliga centrifugalpumpar
  • Helautomatiska diesel-, el- eller naturgasdrivna pumpar för stora volymer och höga utloppstryck, som klarar både torrgång och fasta partiklar.
  • Horisontella, torrmonterade och dränkbara nötningsresistenta slurrypumpar med omrörare för bortskaffning och hantering av nötande och korrosiva vätskor.
  • Vertikala och horisontella flerstegspumpar 
  • Dränkbara, rostfria centrifugalpumpar och vertikala flerstegs centrifugalpumpar för avloppsvattenhantering
  • Intelligenta styrsystem

 • Omrörare:
  • Dränkbar omrörare som används inom gruvdrift och mineralbearbetningsprocesser för att återsuspendera och/eller hålla fasta ämnen i suspension i reservoarer, laguner, ovan eller under jord samt i bassänger och tankar

 

Dränering
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Dränering
Återanvändning av vatten och avloppsvatten
Gruvor och stenbrott / Aggregat > Produktion Återanvändning av vatten och avloppsvatten
Dagbrott
Gruvor och stenbrott Dagbrott
Under marken
Gruvor och stenbrott Under marken
Produktion
Gruvor och stenbrott Produktion