Vattenverk i Los Angeles väljer innovativ vattenåteranvändningslösning

Vattenverk i Los Angeles väljer innovativ vattenåteranvändningslösning

Kalifornien genomlever en av de svåraste torrperioderna i mannaminne. Vattenåtervinningsanläggningen på Terminal Island i Los Angeles vände sig av denna anledning till Xylem, som nu ska leverera en unik vattenåteranvändningslösning. Lösningen, som består av Wedeco MiPRO-fotosystemet, Xylems avancerade oxideringsprocess (AOP), kommer att hjälpa dem att öka försörjningen av renat återvunnet vatten i Los Angeles.

Den 5 maj antog delstatens vattenstyrelse särskilda katastrofregler på grund av torkan. Syftet med reglerna är att få vattenanvändandet i stadsområdena att minska med 25 procent. Åtgärden medför att städer och vattenmyndigheter måste sänka vattenanvändandet med 8 till 36 procent. Vattenåtervinningslösningen på Terminal Islands vattenverk ska därför producera 45 miljoner liter effektivt renat vatten per dag för att minska beroendet av importerat dricksvatten.

Terminal Islands vattenåtervinningsanläggning behandlar spillvatten från över 100 företag i Los Angeles kraftigt industrialiserade hamnområde samt från 130 000 invånare. Anläggningen renar avloppsvatten med höga föroreningshalter (klass 3) och producerar dricksvatten som används för att fylla på de hårt belastade dricksvattenakvifererna. Detta är särskilt viktigt med tanke på den rådande torkan.

– Vi på Los Angeles Sanitation är glada över samarbetet med Xylem då vi ständigt söker nya sätt att öka kapaciteten för återvunnet vatten vid våra vattenåtervinnings­anläggningar. Den här satsningen gör att vi trots den historiska torkan kan bidra mer till grundvattenbildningen. Denna innovativa teknik, det vill säga den avancerade oxideringsprocessen, gör att vi i vårt åtagande som miljöförvaltare kan skydda vår allra dyrbaraste resurs, kommenterar driftchefen Traci Minamide.

Skyddar grundvattnet och försörjer industrier

Xylems AOP-lösning, Wedeco MiPRO-fotosystemet, ser till att Terminal Islands vattenåtervinningsanläggning lever upp till Kaliforniens strikta grundvattenbildningsföreskrifter för indirekt drickbar återanvändning på säkraste och kostnadseffektivaste tänkbara sätt. Den kommer att skydda grundvattnet mot ökad salthalt på grund av havsvatten som tränger in samt förse den lokala industrin med återvunnet vatten.

Lösningen ska installeras som en slutbarriär mot patogener och smittämnen som inte kan avlägsnas med någon annan teknik. MiPRO-fotosystemet ingår i en utbyggnad av anläggningen för avancerad vattenrening, vilket inbegriper mikrofiltrering och omvänd osmos före AOP. Den skräddarsydda lösningen, som validerats genom en omfattande pilotskaletestning på anläggningen, kommer att vara den allra första AOP-konstruktionen som använder UV-ljus med klor för indirekt drickbar återanvändning.

Ett tekniskt genombrott för vattenåteranvändning

– Den här tillämpningen av UV med klor som avancerad oxideringsprocess (AOP) är ett stort genombrott inom behandlingstekniken. Det gör att vattenåteranvändningen blir både mer hållbar och kostnadseffektiv. Genom att använda UV med klor som AOP kommer vattenåtervinningsanläggningen på Terminal Island att kunna använda sin befintliga kloreringsanläggning utan att behöva tillföra ytterligare kemikalier. Detta minskar livscykelkostnaden avsevärt om man jämför med andra typer av AOP, som till exempel UV med väteperoxid, säger Keel Robinson, vattenåteranvändningsansvarig för Xylem i Nordamerika.

Dessutom ska Xylem leverera ett Sanitaire-luftningssystem till vattenåtervinningsanläggningen på Terminal Island som ska förbättra prestandan hos det befintliga systemet för biologisk behandling av avloppsvatten. Luftningssystemet med fina bubblor Sanitaire kommer att bestå av Silver Series II-diffuserare med membranskivor och med keramiska skivor för att öka syreomsättningen, minska energikostnaderna och förbättra kvaliteten på det vatten som den avancerade vattenreningsanläggningen matas med. Xylem har nu försett Los Angeles Sanitations samtliga avloppsreningsverk med luftningssystem med fina bubblor.

 

efter Simon