It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Water Utilities News

Här får du möta några av de kvinnliga innovatörerna och banbrytarna i Xylems team som hjälper våra kunder och de samhällen de verkar i runtom i världen att...

Alla inlägg

Xylem firar sin femmiljonte Flygt-pump

Den femmiljonte Flygt-pumpen har lämnat produktionslinjen på Xylems toppmoderna tillverkningsfabrik i Emmaboda, vilket markerar fortsättningen på Flygts...

Xylems Edge Control minskar energianvändningen med 25 %

Ny smart lösning för avloppsvattenrening skapar möjligheter till kostnadseffektivisering för avloppsvattenverk. Världens alla reningsverk står för cirka 2 % av...

Två decennier med igensättningsfri pumpning på New Jerseys pumpstationer

Efter att Xylems Flygt-pumpar installerades 2001 har de tack vare N-tekniken gått i 20 år utan att sättas igen. Stadsdelen Fair Lawn i New Jersey ligger bara...