VVS

Alla pumpar för hela fastigheten

Alla fastigheter, från den lilla sommarstugan, villor och flerbostadshus, till kommersiella fastigheter som restauranger, shoppingcenter, idrottsanläggningar och i stort sett alla arbetsplatser, behöver pumpar och hantering av vatten. Vare sig det handlar om att pumpa dricksvatten, tappvarmvatten, avlopp, spillvatten eller om att hålla en behaglig inomhustemperatur året om, har vi på Xylem de hållbara och energisnåla alternativen.

Se nedan de vanligaste applikationerna och pumpbehoven för vätskehantering i fastigheter. Små eller stora fastigheter, vi har lösningarna som säkerställer en energieffektiv och driftsäker miljö.