Vår uppförandekod

Hos Xylem styrs vår företagskompass av vår uppförandekod. Vi strävar efter att göra affärer enligt högsta möjliga etiska standarder, behandla alla kunder med respekt, skapa rättvisa arbetsplatser och se till att våra medarbetare hjälper oss att stärka och skydda vårt rykte som en utmärkt arbetsgivare, affärspartner och samhällsmedlem. 

Vår uppförandekod innehåller regler som beskriver lämpligt affärsbeteende och förväntat beteende för alla våra anställda. Xylem kan periodiskt modifiera och ändra uppförandekoden enligt företagets policy och aktuella branschstandarder. ​​​​​

Ladda ned Xylems uppförandekod på nedanstående språk.

 

Var och en som vill anmärka på något kan göra det genom att besöka Xylems online-rapporteringsportal på integrity.xylem.com. Om Internet inte är tillgängligt går det att rapportera på telefon 888-995-9870 inom USA eller +1-605-275-8765 internationellt.