Xylem hjälpte till att minska översvämningar under ”1000-årsstorm”

Xylem hjälpte till att minska översvämningar under ”1000-årsstorm”

I orkanen Joaquins efterverkningar i oktober 2015 drabbades North och South Carolina i USA hårt av skyfall och översvämningar. Denna så kallade 1000-årsstorm var en mycket dramatisk väderhändelse. Den fick en damm i Columbia i South Carolina att brista och vattnet i kanalen att sjunka nästan 2,5 meter. Läs vidare om hur Xylems hyrpumpslösning för snabba avvattningsinsatser såg till att invånare i North och South Carolina hade rinnande vatten i sina kranar under stormen.

När verkningarna av allvarliga väderhändelser effektivt måste minskas och ett samhälles resiliens byggas upp är varje insats viktig. Den låga vattennivån i kanalen gjorde att huvudvattenverket i staden Columbia inte längre kunde använda den som vattentäkt för invånarna. Staden behövde en snabb och dynamisk nödpumpningslösning för att kunna fylla upp magasinet igen.

Tog hjälp av Xylems uthyrningsnätverk för avvattningspumpar

Xylem förutsåg att översvämningsvatten skulle komma att behöva avlägsnas från samhällen och företag i Joaquins framfart och höjde sin beredskap. Företagets nätverk av hyrcenter runtom i USA mobiliserades och hundratals Godwin-avvattningspumpar och tillbehör av hög prestanda transporterades till de drabbade områdena.

Med dessa pumpar i beredskap kunde Xylem snabbt rycka ut för att undsätta viktiga platser inom några timmar. Xylems tekniker installerade dieselpumpar som skulle transportera vatten från kanalen till Columbias vattenmagasin. Godwin-pumparna var på plats och kunde börja pumpa samma dag Xylem-teamet blivit inkallade.

Med beredskapsplanering och rätt utrustning minskade vattennivåerna

Tack vare en effektiv beredskapsplanering kunde samhällena i North och South Carolina garanteras den avvattningsutrustning de behövde när de behövde den för att minimera insatstiden och påskynda återställningen. Men även med precisionsplanering kan allvarliga väderhändelser vara oförutsägbara.

När dammen i Columbia visade sig var instabil var armén tvungen att stänga av allt tillflöde till kanalen. Inom 24 timmar kunde Xylem transportera och placera ut ytterligare pumpar och rörledningar från delstaten New York så att magasinet kunde fyllas på direkt från Congaree River. Tack vare denna snabba insats kunde invånarna förses med vatten och en massevakuering av stadens sjukhus undvikas.

Läs mer om hur Xylem kan hjälpa er att minska översvämningar

Ladda ned ”The Complete Guide to Stormwater Management”