Produkter och tjänster

Xylem erbjuder ett brett sortiment av produkter, system och lösningar, utformade för att effektivt uppfylla behoven och utmaningen med behandling av vatten och avloppsvatten.

Från smartare luftning till avancerad filtrering och kemikaliefri desinficering. Våra medarbetare har stor erfarenhet och anlyserar kundernas utmaningar för att hitta rätt lösning för den specifika tillämpningen.

Tack vare varumärken som varit betrodda i årtionden kan Xylem erbjuda hundratals lösningar med stöd av ett omfattande, integrerat utbud av tjänster som har utformats för att se till att utrustning för behandling av vatten och avloppsvatten ska fungera så bra som möjligt.