Xylems lösning hjälper italienskt vattenbolag att sänka borrhålspumpars energiförbrukning med 30 %

Xylems lösning hjälper italienskt vattenbolag att sänka borrhålspumpars energiförbrukning med 30 %

Ett större vattenbolag i den italienska regionen Kalabrien har nyligen börjat bygga ut och modernisera sitt vattenförsörjningsnät. En del av planen är att återställa den hydrauliska effektiviteten i driften. Med Xylems Lowara-borrhålspumpar har energianvändningen kunnat sänkas med 30 % för varje brunn och vattenutvinningsgraden fördubblas och i vissa fall till och med tredubblas. En del av Xylems arbete går ut på att hjälpa samhällen runtom i världen att optimera sin vattenförvaltning och bli mera hållbara.

Vattenbolaget Società Risorse Idriche Calabresi (Sorical) levererar över 274 miljoner kubikmeter vatten om året till Kalabrien med 1,96 miljoner invånare. Bolaget ansvarar för det stora vattenförsörjningsnätet och för vattenverken i regionen. Varje dag levererar man vatten till nästan alla kommuner i Kalabrien via 6 000 kilometer rör, 300 pumpstationer och 900 reservoarer och tankar.

Med regionens hydrogeologiska förhållanden och klimat kan Kalabrien ge intrycket av att vara rikt på vatten, men klimatförändringar, låg nederbörd och människors överanvändning har gjort resurserna knappa.

För att klara denna utmaning måste Sorical dagligen fokusera på att bedöma och övervaka tillgången och efterfrågan på vatten. Dessutom planerar man att konfigurera om, bygga ut och modernisera befintliga vattenverk. Hittills har 256 miljoner euro satsats på dessa planer och fler investeringar kommer att göras under det kommande decenniet. Planerna går framförallt ut på att genomföra extra underhåll av befintliga anläggningar för att förlänga livslängden på dem och att byta ut gamla och skadade rör.

Översyn av befintliga brunnar för ökad effektivitet

En stor del av underhållsarbetet har handlat om normalt eller extra underhåll av befintliga brunnar för att förbättra energieffektiviteten. Det här underhållet är särskilt viktigt för driften. Hälften av allt dricksvatten som används i Kalabrien kommer nämligen från grundvattenmagasin via ett nätverk av nästan 300 brunnar.

Ett bra exempel på detta underhåll är uppgraderingarna som gjorts i flera vattentäktsområden. Vatten som tas upp från de här brunnarna distribueras till städerna som ligger mellan Joniska havet och bergsplatån som kallas La Sila. Vissa av brunnarna byggdes i slutet av 1980-talet och har börjat visa tecken på åldersbetingat slitage med igensatta utloppskanaler, korrosion och avlagringar på filter och rör. Dessa faktorer, i kombination med att pumparna har använts hela tiden, har lett till en kostnadsineffektiv energianvändning.

För att förbättra driften och avhjälpa problemet ville Sorical återställa brunnarnas hydrauliska effektivitet helt. Man har därför skurat och högtrycksspolat brunnarna och använt andra metoder för att få bort beläggningar och avlagringar som bildats på insidan av rören, förbättra filtren och bli av med sand och skräp som samlats.


 
I fem brunnar bytte Sorical även ut pumparna till Xylems Lowara Z8 submersible borehole pumps. Pumparna har en högeffektiv konstruktion med dynamiska slitringar som håller de hydrauliska förlusterna nere till ett minimum, minskar energianvändningen och förhindrar att pumpen sätts igen under beredskapsperioder. Pumparna är idealiska i vattenförsörjning från djupbrunnar, tryckstegring och vattendistribution i kommunala och industriella system.

Två till tre gånger så hög vattenutvinningsgrad

Tack vare Lowara-pumparna och underhållsarbetet har Sorical minskat elförbrukningen för varje brunn med 30 %. Uppgraderingarna och översynen har även gjort det möjligt att fördubbla och i vissa fall till och med tredubbla mängden vatten som kan tas upp ur varje brunn.

Förutom det här arbetet håller Sorical på att byta ut omoderna pumpar. Bland annat har energieffektiva pumpar av hög kvalitet installerats som sparar in runt tre miljoner euro i energianvändning.

Bland de utvalda pumpleverantörerna finns Xylem som har levererat drygt 35 Lowara-Bland de utvalda pumpleverantörerna finns Xylem som har levererat drygt och är tillverkade av rostfritt stål och har ett halvaxiellt flöde, vilket gör dem till ett bra val i korrosiva och abrasiva miljöer. Pumparna är dessutom högeffektiva, både i hydraulisk prestanda och i energianvändning, vilket gör dem särskilt driftsäkra och slitstarka.

Med sitt starka fokus på att ständigt förbättra driften i kombination med införandet av energieffektiva borrhålspumpar från Xylem kan Sorical bidra till en hållbarare vattenförsörjning i hela regionen Kalabrien.

 
Mer om hur vi på Xylem hjälper våra kunder att bli mera hållbara kan du läsa i vår hållbarhetsrapport.