Vingård sänkte sin reningsanläggnings energianvändning med 50 procent

Vingård sänkte sin reningsanläggnings energianvändning med 50 procent

Vingården Castello Banfi, där det berömda vinet Brunello di Montalcino produceras, behövde ett nytt luftningssystem till sin spillvattenreningsanläggning. Med en lösning från Xylem, med bland annat Sanitaire Silver Series II-diffuserare med membranskivor och en Sanitaire TurboMax blåsmaskin, kunde vingården sänka reningsanläggningens energianvändning till hälften.

Vingården ligger i Montalcino i Italien som är känt för den unika jordmånen och för mikroklimatet. Castello Banfis ägor sträcker sig över 2 830 hektar varav en tredjedel används till vingårdar medan resten består av olivlundar, plommonträdgårdar och skog. Med en produktion på tio miljoner flaskor per år måste vingården hitta rätt balans mellan teknisk innovation och miljöskydd.

Under skördesäsong producerar vingården mycket spillvatten i samband med vissa rengöringsprocedurer. Spillvattnet har en hög kemisk syreförbrukning som skulle kunna skada den känsliga miljöbalansen i omgivningarna om det inte behandlas på rätt sätt.

Vingården uppgraderar sin spillvattenreningsanläggning

Ägorna är inte anslutna till något kommunalt avloppsreningsverk. Man byggde därför en egen anläggning för att säkerställa att spillvattnet alltid hölls under den föreskrivna nivån. 2017 behövde dock reningsanläggningen uppgraderas, delvis av åldersskäl men också för att företaget växte. Vingårdens ledning beslutade att investera i en uppgradering av anläggningen med specifika krav på kvaliteten på det behandlade vattnet och anläggningens energiförbrukning.

– Vi började med att byta ut de gamla diffuserarna som var installerade i botten av luftningsbassängen. De gamla diffuserarna hade nått slutet av sin brukstid och vi ville satsa på en effektivare teknik. Efter våra efterforskningar kom vi fram till att Xylems Sanitaire-diffuserare var rätt lösning för oss, säger Claudio Rivella, teknisk chef på vingården.

Luftningslösningen behövde också klara säsongsvariationerna i mängden spillvatten som producerades. Under skördesäsongen mellan augusti och oktober går vingården med full kapacitet. Behållarna som används till druvorna behöver rengöras systematiskt liksom gårdsplanen där fordonen från odlingen stannar. Detta innebär att upp till 40 kubikmeter spillvatten måste behandlas per timme under några månader. Under resten av året är belastningen betydligt mindre.

Effektiv spillvattenrening på vingården

Vingården installerade 622 Silver Series II-diffuserare med membranskivor i botten av luftningsbassängen. Diffuserarna använder en avancerad membranperforeringsteknik som skapar ett extremt fint och enhetligt bubbelmönster för optimal syresättning. De hjälper också till att minska energiförbrukningen och öka verkningsgraden tack vare den unika membranformen, den integrerade O-ringen och den gängade tätningshållarringen på toppen som eliminerar läckage.

När vingårdens spillvatten kommer in i luftningsbassängen kan dess kemiska syreförbrukning vara så mycket som 1 000 mg/liter. Sanitaire-diffuserarna sänker denna nivå till 10 mg/liter med god marginal under de 160 mg/liter som lagen kräver för utsläpp i ytvatten. Denna höga kvalitet på behandlingen och avlägsnandet av andra föroreningar gör att vingården till och med kan återanvända delar av vattnet i industriella processer och till bevattning av plommonträden. Vattenåteranvändningen hjälper vingården att begränsa sin miljöpåverkan och hålla nere sina driftkostnader.

Sanitaire TurboMax blåsmaskin minskar energianvändningen

När vingården såg över sin luftningsbassäng bestämde man sig även för att uppgradera blåsmaskiner till den. Den gamla blåsmaskin var mycket bullrig och krånglig att styra. Vingården ville också se om det gick att spara energi genom att automatisera fläktdriften.

Man lät därför installera en Sanitaire TurboMax blåsmaskin, en högeffektiv direktdriven höghastighetsblåsmaskin utvecklad för att vara oerhört driftsäker. Till skillnad från blåsmaskiner med magnetiska lager är TurboMax blåsmaskiner helt oljefri och kräver mycket lite underhåll tack vare självjusterande kontaktlösa lager. Dessutom är den tyst.

Blåsmaskinen har ett programmerbart styrsystem (PLC) som är kopplat till en sensor i luftningsbassängen. Detta gör att blåsmaskinen själv kan optimera mängden luft som ska skickas till diffuserarna. Tack vare denna funktion kan rätt syresättningsnivå alltid fås med lägsta möjliga energiförbrukning.

– Under planeringsfasen hade Xylems tekniker sagt att vi kunde sänka energiförbrukningen med över 30 procent och få en mycket snabb avkastning på investeringen. Men vi har faktiskt sparat mer energi än väntat. Den automatiserade styrningen av TurboMax blåsmaskinen i kombination med de effektiva diffuserarna har gjort att utrustningen bara behövde vara i gång några få timmar per dag. Så vid slutet av det första hela året i drift hade energiförbrukningen minskat med mer än 50 procent. Detta är betydande kostnadsbesparingar för Castello Banfi. Och dessutom ger systemet nästan ingen påverkan på miljön, perfekt i linje med vårt företags policyer, säger Rivella.