Vår mångfald

Hos Xylem strävar vi efter att skapa en arbetsstyrka som omfamnar mångfald och inkludering på alla nivåer och återspeglar den globala marknadsplats där vi är verksamma.

För oss innebär mångfald mer än bara en policy eller en uppsättning metoder. Mångfald är en grundläggande del av vår företagskultur och en nyckel till långsiktig tillväxt.​
​Xylem respekterar och värdesätter de unika erfarenheterna och perspektiven hos våra anställda, oavsett kön, etnicitet, ålder, religiös eller politisk övertygelse, funktionsnedsättningar, sexuell läggning, status som skyddade veteraner eller andra skyddade klassificeringar.

Vi anser att mångfald i alla former låter oss konkurrera mer effektivt och skapar exceptionell kundtillfredsställelse, ökad innovation och förbättrade resultat för företaget.

Vi håller för tillfället på att uppdatera vårt ansökningssystem. Klicka här  bådaKarriärmöjligheter, länkar till sökning efter aktuella lediga befattningar. Tack för ditt tålamod under vår övergång.


EOE/Kvinnor/Minoriteter/Skyddade veteraner/Funktionsnedsatta