Beslutstödssystemet BLU-X sparar Grand Rapids en miljard dollar

Beslutstödssystemet BLU-X sparar Grand Rapids en miljard dollar

Grand Rapids är en stad i Michigan som har hyllats inom vattenreningsindustrin för sina betydelsefulla proaktiva åtgärder för att förbättra sitt avloppssystem. I början av 1990-talet beslutade man att satsa på att bygga om uppsamlingssystemet från ett kombinerat system till separata system för dagvatten och avloppsvatten. Genom att övergå till separata ledningsrör för dagvattnet och avloppsvattnet undvek man att avloppsvattnet rann ut i vattendragen samtidigt som man minskade översvämningarna och efterföljande föroreningar i Grand River, en viktig flod som mynnar ut i Lake Michigan 65 kilometer nedströms.

Utmaningen: förstå avloppssystemet för att förhindra översvämningar

Nästan 25 år senare hade Grand Rapids färdigställt ombyggnaden av det kombinerade avloppssystemet till separata system för avloppsvatten och dagvatten och därmed slutfört sin långsiktiga styrplan 2015. Men nu behövde man få en bättre förståelse för hur infiltrationen och inflödet i dessa nya separata avloppssystem fungerade för att säkerställa att de uppfyllde kraven från Michigans miljökvalitetsmyndighet (DEQ). Enligt dessa krav tilläts inga översvämningar av system förutom vid ovanliga väderhändelser, som en 25-årsstorm som varar längre än ett dygn.

För att leva upp till dessa krav behövde staden analytiska data för att styrka prestandan och förstå hur systemet presterade under olika blöta och torra väderförhållanden. I samband med informationsinhämtningen presenterades en hydraulisk rapport som visade att det förekom hög överbelastning och översvämningar i området. De misstänkte att detta inte stämde men behövde bevis för att svara tillsynsmyndigheten, eftersom åtgärderna för att eliminera överbelastningen och översvämningarna uppskattades kosta en miljard dollar, och det var något staden inte skulle ha råd med.

Lösningen: sensornät och analyser med hjälp av BLU-X

För att uppfylla myndighetskraven anlitade Grand Rapids Xylem för att bättre förstå hur avloppssepareringen fungerade. Målet var att modellera prestandan i en datormiljö för att ta reda på hur systemet presterade med mindre kostsamma förbättringar av den befintliga infrastrukturen.

Först installerades och driftsattes ett sensornät bestående av 90 flödesmätare och 10 nederbördsmätare för att samla in realtidsdata från avloppsvattenledningarna. Dessa data analyserades med hjälp av BLU-X, Xylems Intelligent Urban Watershed-plattform, som samlade in, ordnade, analyserade och behandlade data via instrumentpaneler så att operatörerna fick en begriplig bild av hur driften av avloppssystemen kunde regleras. När modellen var byggd jämfördes den med aktuella sensordata för att generera en högre systemintelligens, som kontinuerligt förbättras med varje väderhändelse med nederbörd.

Resultatet: nödvändig prestanda uppnås till betydligt lägre kostnad

När undersökningen med BLU-X-plattformen var klar kunde staden visa för tillsynsmyndigheten att man genom att fokusera på några kritiska områden som behövde förbättras kunde lösa problemet med infiltrationen och inflödet för 30–50 miljoner dollar i stället för en miljard, som enligt de första beräkningarna.

Sedan BLU-X-lösningen implementerades har Grand Rapids uppfyllt den långsiktiga styrplanens prestandakrav och fortsätter arbeta för att bli certifierade av Michigans miljökvalitetsmyndighet. De fantastiska resultaten har inspirerat Grand Rapids att bygga ut BLU-X-sensornätet med ytterligare 70 sensorer. Många av dem levererar nu realtidsdata från stadens dagvattensystem. De närmaste åren kommer man även att genomföra ett flerfasprogram för att förbättra hållbarheten och vattenkvaliteten för djur- och växtlivet och friluftslivet i och kring Grand River.

Läs mer i Xylems broschyr: The Power of Decision Intelligence