Smart vattennät hjälper Anglian Water att förebygga vattenbrist

Smart vattennät hjälper Anglian Water att förebygga vattenbrist

År 2025 beräknas Anglian Water i östra England lida av en vattenbrist på upp emot 30 miljoner liter vatten per dygn. För att klara den utmaningen har vattenverket börjat installera ett smart vattennät som ska säkra vattenförsörjningen. Projektet omfattar uppgraderade vattenmätare som ska installeras i samarbete mellan Xylem-företaget Sensus, och Arqiva, en brittisk leverantör av kommunikationsinfrastruktur och medietjänster.

Med det nya smarta vattennätet, kommer Anglian Water snabbt kunna identifiera läckor och informera kunder om hur mycket vatten de använder.

– Vi har en förvaltningsplan med riktlinjer för hur vi ska hantera efterfrågan på vatten. Enligt planen ska vi installera uppgraderade mätare som hjälper kunderna att förstå deras vattenförbrukning samt ger oss möjlighet att lokalisera läckor på fastighetssidan, läckor som kan orsaka att hundratals liter vatten per dag går förlorade, säger Peter Simpson, Anglian Waters VD.

Avläsning varje timme via Sensus-nätet

Arqiva ska ansvara för driften av vattennätet i 15 år samt övervaka drygt trekvarts miljon Sensus-mätare i bland annat Norwich, Lincoln, Northampton och Peterborough. Med Arqivas tjänst för fullt övervakade nät överförs avläsningar av användningen per timme till Anglian Water genom att använda kommunikationsnätverket Sensus FlexNet, en tvåvägskommunikation över Arqivas särskilda nät. Med frekvent datainsamling kan Anglian Water bättre förstå sina kunders vattenförbrukning..

– Det har blivit allt viktigare för vattenleverantörer att hushålla med vatten och göra det möjligt för kunder att fatta smartare beslut om vattenanvändning. Projektet med Anglian Water och vår partner för övervakade nät, Arqiva, visar hur effektivt data och smart teknik kan bidra till att lösa problem med vattenbrist. Det här är ett viktigt steg mot en resilient och vattensäker framtid för regionen, säger Xylems VD Patrick Decker.

– Vi delar uppfattningen med Anglian om att vatteneffektiviteten är en av de absolut viktigaste frågorna för vattenverk i världen i dag. Anglian Water verkar i Storbritanniens torraste region och ska försörja en befolkning som är en av de snabbast växande i landet. Projekt som det här är helt avgörande för att vattenbrist ska kunna undvikas i framtiden, säger Alex Pannell, chef för Commercial Broadcast and Utilities på Arqiva.

Rätt data vid rätt tidpunkt

På Anglian Water är digitaliseringen i full gång och med analyserna från Xylem skapas ytterligare möjligheter att hantera vattenresurserna.

– En hållbar vattenhushållning börjar med en medvetenhet om förbrukningen och var det finns läckor. Med detta program får Anglian och deras kunder tillgång till data som hjälper dem att förstå vattensvinnet så att de kan minska det och ändra sitt konsumtionsbeteende. Med rätt data vid rätt tidpunkt kan vattenverken minska förlustvattnet och nå sina mål när det gäller både kundservice och hållbarhet, säger Colin Sabol, chef för Measurement & Control Solutions på Xylem.

Läs mer om digitalisering inom vattensektorn

I Xylems senaste hållbarhetsrapport för 2019, “Water for a Healthy World,” tas digitalisering av vattenlösningar upp som en möjlighet att skapa vatten-, energi- och kostnadseffektiviteter för vattenverk och andra kunder.