Branscher och tillämpningar

Hos Xylem erbjuder vi ett komplett sortiment av avancerade lösningar för vatten och avloppsvatten inom en rad branscher, från allmännyttiga företag till livsmedel och gruvdrift. Oavsett bransch har Xylems ingenjörer ett äkta samarbete med kunderna, där de lyssnar, lär sig och anpassar sig till de lokala förhållandena för att hitta den bästa lösningen.