Ledning och styrning

 

Styrelse

Medlemmarna av Xylems styrelse är respekterade ledare inom sina områden med en tydlig vision för framtiden. Xylems styrelse har stor erfarenhet inom en rad branscher och en strävan efter att representera våra globala aktieägares intressen.

Läs mer om vår styrelse.

Verkställande ledning

Xylems verkställande ledningsteam har mer än 150 års erfarenhet och har hämtats från Xylems föregångare, ITT Corporation, och en rad andra företag inom flera olika branscher. Teamet fastställer företagets strategi och fattar avgörande beslut för vår globala organisation.

Läs mer om våra verkställande chefer.

 

Styrning och etik

Hos Xylem är god företagsstyrning en självklarhet. Vi har skapat en affärsstruktur och har styrmedel på plats som främjar rättvis verksamhet, transparens och ansvar.

Läs mer om vår policy för företagsstyrning.