Vår tillgänglighet

Xylem vill att alla intresserade och kvalificerade kandidater ska kunna söka till våra olika arbetstillfällen. Om du är en ansökande från USA med en funktionsnedsättning som gör att du inte kan använda våra onlineverktyg för att söka efter och ansöka till jobb kan du kontakta oss via e-post på . Ange information om den rimliga anpassning du behöver och din kontaktinformation. Rimliga anpassningar bedöms från fall till fall. Det här alternativet är reserverat för personer med funktionsnedsättningar som inte kan använda onlineverktyg och är inte avsett för några andra syften. Det är endast förfrågningar som gäller en rimlig anpassning som besvaras via den här e-postadressen.

Vi håller för tillfället på att uppdatera vårt ansökningssystem. Klicka här bådaKarriärmöjligheter, länkar till sökning efter aktuella lediga befattningar. Tack för ditt tålamod under vår övergång.

EOE/Kvinnor/Minoriteter/Skyddade veteraner/Funktionsnedsatta