Våra varumärken

Xylems välkända globala varumärken har använts på vattenmarknaden under många årtionden, med produkter som säljs i mer än 150 länder. Vi lyssnar, lär oss och anpassar oss till den lokala miljön i äkta samarbete med våra kunder. Våra varumärken används inom en rad branscher, inklusive jordbruk, byggbranschen, miljö, livsmedel och drycker, myndigheter, industri, allmännyttiga leverantörer, bostäder och kommersiella byggnadstjänster. Med sin djupgående applikationsexpertis inom vattenbranschen fokuserar vi på att tillverka mycket effektiva vattenlösningar som använder mindre energi, minskar livscykelkostnaderna och ger miljöfördelar till användaren och de samhällen där de används.

Flojet

Xylem Flojet är en ledande global leverantör av små pumpar, motorer och utmatningspumpar inom en rad branscher. 

Flygt

Xylems varumärke Flygt förser kunderna med ett komplett sortiment av produkter och lösningar för transport av vatten och avloppsvatten.

Godwin

Godwin är en global ledare inom tillverkning och leverans av helautomatiska självsugande pumpar.

Jabsco

Jabsco är en marknadsledande tillverkare av produkter för fritidsbåtmarknaden, inklusive vattensystem, motorkylpumpar, strålkastare och marina avloppsvattensystem.

Lowara

Lowara är ledande inom pumpar och motorer. Företaget erbjuder kompletta lösningar för vattenförsörjning, avloppsvatten, HVAC och brandbekämpning inom jordbruk och kommersiella tillämpningar.

Leopold

Xylems varumärke Leopold är branschledande inom snabb gravitationsfiltrering av medier och klarningslösningar för vatten- och avloppsvattenbranschen. 

Pure Technologies

Pure är varumärket för avancerad lokalisering av läckor och analys av ledningsnätets kondition.

Rule

Rule-pumpar finns tillgängliga från marina återförsäljare, nationella marina återförsäljare och stora kommersiella återförsäljare.

Sanitaire

Xylems varumärke Sanitaire levererar kompletta lösningar för biologisk behandling av avloppsvatten i kommunala och industriella tillämpningar. 

Sensus

Sensus Erbjuder ett komplett system av produkter för mätning av varm- och kallvatten samt förbrukad värmeenergi och kyla.

Wedeco

Xylems varumärke Wedeco tillverkar tillförlitliga, kemikaliefria och miljövänliga tekniker för behandling av vatten och avloppsvatten.

WTW

Erbjuder robusta analysprodukter för mätning av pH, upplöst syre, ledningsförmåga, total andel upplösta fasta ämnen och specifika joner.