Jordbruk och bevattning

Vi levererar kompletta vattenlösningar för dina åkrar, dina grödor och din boskap

Jordbruk är vattenintensivt och använder ca 70 % av världens vattenresurser. Branschen är därmed högst beroende av vatten, dess tillgång, kvalitet och möjlighet att tillföra vatten energieffektivt för att leverera bra produkter som skapar välmående hos människor och djur världen över. 

Vi har ett gott samarbete med våra jordbrukare och kan erbjuda kunskap och erfarenhet som gör att de tryggt kan förlita sig på Xylems totallösningar för att leverera rent vatten, behandla avloppsvatten och utföra analyser, även under de mest krävande förhållanden. ​

Våra pumpar, omrörare och andra lösningar för olika applikationer inom jordbruket tål de tuffaste miljöerna. Vi försöker hela tiden lyssna och anpassa oss till dina lokala förutsättningar och hjälper ditt lantbruk bli lönsamt. 

Biogas
Jordbruk och bevattning Biogas