Våra visioner och värderingar

Vår vision och våra värderingar utgör grunden för hur vi vill växa som företag. De är även inspirationskällor för hur vi vill agera som branschledare och etiskt medborgarföretag.

Xylems starka produkt varumärken driver vår verksamhet framåt när det gäller att transportera, testa, analysera och behandla vatten.  Produkternas varumärken utgör de grundläggande byggstenarna för Xylem. Med årtionden av ledarskap inom respektive kategorier utgör dessa varumärken kärnan i vår identitet, och vart och ett är del av den nya och vitala framtid vi skapar tillsammans hos Xylem.

Genom vårt program för socialt ansvarstagande; Xylem Watermark förser vi skolor och samhällen på framväxande marknader med rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Dessutom hjälper vi till med vattenlösningar när katastrofer drabbar olika delar av världen.

Med större strategiskt fokus än någonsin, ett starkt och erfaret ledningsteam, en effektiv företagskultur och en tydlig plan för global tillväxt på kort och lång sikt, bygger vi vidare på styrkan i vårt varumärke för att ge kundservice, innovation och värde på hög nivå – idag och långt in i framtiden. 

Ladda ned Xylems vision och värderingar på nedanstående språk.