Water Utilities News

Vatten- och reningsverk använder allt oftare digitala tvillingar på utrustningsnivå för att optimera underhållet och sänka kostnaderna. Här kan du läsa om hur...

Alla inlägg i Making Waves TV

Why collecting less water data is putting us at risk

Klimatförändringarna och den hotande vattenbristen i många länder i världen gör behovet av globala vattendata större än någonsin. Men tyvärr visar Xylems...

Video: Lösa förlustvatten

Förlustvatten är allt vatten som ett vattenverk producerar men inte får betalt för.

Video: USA:s föråldrade vatteninfrastruktur

Rören och systemen som vattenverken förfogar över kan vara över 100 år gamla. Ta reda på mer om problemen det medför och vad som måste göras.