• Om Making Waves

    Xylems digitala plattform med intressanta artiklar om lösningar på vattenutmaningar.

Om Making Waves

Välkommen till Making Waves – Xylems plattform med artiklar om våra innovativa kunder och banbrytande tekniska lösningar. Här kan du ta del av experternas insikter och perspektiv på globala vattenutmaningar, bland annat om hur vattensektorn arbetar för att främja hållbarhet och nettonollutsläpp. Vårt mål är att hjälpa dig att lösa dina vattenutmaningar och fatta välgrundade beslut. Making Waves startade på 1960-talet som Impeller, en tryckt global kundtidning med fokus på avloppsvattenrening och pumpning. Sedan dess har tidningen utvecklats till en digital plattform där vi publicerar intressanta artiklar om lösningar på vattenutmaningar och innovation från Xylem – och hela vattensektorn – och når över 40 miljoner användare världen över varje år. Innehållet finns på flera olika språk och du kan också prenumerera på vårt månatliga nyhetsbrev för att hålla dig uppdaterad.