It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

 • Vineri uppgraderar spillvattenreningsanläggning

  Vineriet minskade energianvändningen med 50 procent med Xylems lösningar.

  Läs mer

 • Evenemang och konferenser på temat vatten för 2020

  Hitta ett vattenevenemang nära dig under 2020 och besök en Xylem-monter!

  Läs mer

 • Xylems Waterdrop-program

  Ge fler tillgång till vatten genom Xylems kundlojalitetsprogram

  Läs mer

 • Turistö moderniserar avloppsvattenhantering

  Ett intelligent pumpstationshanteringssystem skickar nu ett sms om det uppstår några problem.

  Läs mer

 • Ny Beijing-flygplats en ”Green City”

  Xylem-lösningar genererar 10 % av den förnybara energin på nya Beijing Daxing International Airport.

  Läs mer

Alla inlägg i Making Waves TV

Under 2017 började ett reningsverk i staden Albion, Michigan, USA, att testa Xylems nya Flygt 4220-omrörare för att se om den kunde förbättra effektiviteten....

Klimatförändringarna och den hotande vattenbristen i många länder i världen gör behovet av globala vattendata större än någonsin. Men tyvärr visar Xylems...

När det var dags att uppgradera en pumpstation för ett vatten- och avloppsverk i Michigan valde man Xylems intelligenta pumpsystem Flygt Concertor. Systemet...

Rören och systemen som vattenverken förfogar över kan vara över 100 år gamla. Ta reda på mer om problemen det medför och vad som måste göras.

Forskning visar att avloppsindustrin kan minska sina elrelaterade utsläpp av växthusgaser med 50 % med hjälp av aktuell teknik.

Förlustvatten är allt vatten som ett vattenverk producerar men inte får betalt för.