Water Utilities News

Yorkshire Water, som ansvarar för vattenförsörjningen till fem miljoner människor i England, fick lägga alltför mycket tid på igensatta pumpar i hundratals...

Alla inlägg i Aeration

Digital tvilling hjälper avloppsverk att minska luftningssystemets energianvändning med 10 %

Ett avloppsverk i Sydtyrolen i Italien ville minimera energiförbrukningen i processen för aktiverat slam utan att det påverkade utsläppsvärdena. Med hjälp av...

Flygts fabriksfärdiga pumpstation löser problem med avloppsvattnet på nöjesplats

Avloppsinfrastrukturen på nöjesplatsen Allegany County Fairgrounds räckte inte längre till för det ökade antalet besökare. I samarbete med Sherwood-Logan &...