Water Utilities News

Vatten- och reningsverk använder allt oftare digitala tvillingar på utrustningsnivå för att optimera underhållet och sänka kostnaderna. Här kan du läsa om hur...

Alla inlägg i Aeration

Digital tvilling hjälper avloppsverk att minska luftningssystemets energianvändning med 10 %

Ett avloppsverk i Sydtyrolen i Italien ville minimera energiförbrukningen i processen för aktiverat slam utan att det påverkade utsläppsvärdena. Med hjälp av...

Flygts fabriksfärdiga pumpstation löser problem med avloppsvattnet på nöjesplats

Avloppsinfrastrukturen på nöjesplatsen Allegany County Fairgrounds räckte inte längre till för det ökade antalet besökare. I samarbete med Sherwood-Logan &...