It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Residential and Commercial Buildings

Det nära samarbetet och Xylems helhetsgrepp gjorde att FT Leisure lyckades slutföra 18 bassängprojekt runtom i Storbritannien. Före pandemin gav FT Leisure...

Alla inlägg

Hjälper nytt coronavirussjukhus i Ryssland att lösa vatten och avlopp

Med anledning av spridningen av COVID-19 satte Ryssland in särskilda åtgärder för att förbereda sig på en stor tillströmning av patienter. Bland annat byggdes...

Xylems snabba insats efter stormen i sydöstra Spanien 2019

Den 12 september 2019 drog en massiv storm in över Spanien sydostkust. Regnmängderna var på flera platser de största som uppmätts sedan 1917. I Ontinyent söder...

Xylem möjliggör uppgradering av brandpumprum med temporärt brandskydd

När en kontorsbyggnad i Massachusetts, USA, behövde uppgradera sitt brandpumprum skapade Xylems ingenjörer ett unikt temporärt brandskyddssystem. Systemet, som...