Water Utilities News

Vatten- och reningsverk använder allt oftare digitala tvillingar på utrustningsnivå för att optimera underhållet och sänka kostnaderna. Här kan du läsa om hur...

Alla inlägg i Energy & Power

Smart vattenteknik och vattenhantering

Läs om hur smart vattenteknik förändrar vattenindustrin. Se hur det kan sänka dina kostnader och din energiförbrukning.

Xylems hållbarhetsrapport 2016: ”Why We Solve Water”

Att lösa planetens vattenutmaningar har aldrig varit mera angeläget. Xylem publicerade nyligen sin hållbarhetsrapport för 2016 som tar upp företagets framsteg...

Krocken mellan Energi och vatten

I USA står kraftverken för 41 procent av landets sötvattenbehov. Enligt Union of Concerned Scientists används i själva verket mer vatten för att kyla kraftverk...