Water Utilities News

Yorkshire Water, som ansvarar för vattenförsörjningen till fem miljoner människor i England, fick lägga alltför mycket tid på igensatta pumpar i hundratals...

Alla inlägg i Miljöövervakning och analyser

Forskare använder teknik från Xylem för att utforska livets ursprung på jorden

Vad kan en antarktisk sjö säga oss om livets ursprung på jorden? Och hur kan den leda oss i vårt sökande efter liv på planeten Mars? Det här är några av de...

4,3 miljarder kubikmeter vatten återvunnet med Xylem-teknik

Xylems nya hållbarhetsrapport för 2020 följer upp företagets framsteg med att anta de globala och kritiska utmaningarna vad gäller en uthållig och överkomlig...