Water Utilities News

Vatten- och reningsverk använder allt oftare digitala tvillingar på utrustningsnivå för att optimera underhållet och sänka kostnaderna. Här kan du läsa om hur...

Alla inlägg i Rental

Whaley Bridge-dammen säker efter nära kollaps tack vare Xylems insats

Efter flera dagars intensivt regnande rasade delar av ett dammavlopp i den lilla staden Whaley Bridge i England den 1 augusti 2019. Det blev en internationell...

Förbereda ett vattenverk inför orkaner och översvämningar

När avloppssystem svämmar över beror det i 25 procent av fallen på väderhändelser som kraftig nederbörd, snösmältning eller mättning av marken. Xylem har...