4,3 miljarder kubikmeter vatten återvunnet med Xylem-teknik

4,3 miljarder kubikmeter vatten återvunnet med Xylem-teknik

Xylems nya hållbarhetsrapport för 2020 följer upp företagets framsteg med att anta de globala och kritiska utmaningarna vad gäller en uthållig och överkomlig tillgång på vatten.
 
I hållbarhetsrapporten 2020, Solving Water for a Resilient World (Tillhandahålla vatten för en uthållig värld) berättar Xylem att de hjälper sina kunder att återanvända över 4,3 miljarder kubikmeter vatten. Företagets teknik förhindrade också att 1,4 miljarder kubikmeter förorenat vatten översvämmade närsamhällen eller rann ut i lokala vattendrag. Att återvinna vatten och förhindra föroreningar är två av Xylems viktigaste hållbarhetsmål som man planerar att uppnå 2025.

Återvinningen av över 4,3 miljarder kubikmeter vatten motsvarar nästan två miljoner simbassänger i OS-klassen. Andra höjdpunkter i 2020-rapporten handlar om att Xylem hjälper 4,1 miljoner utsatta människor att få tillgång till rent vatten och sanitet samt en fördubblad filantropisk insats för att ge COVID-hjälp till kollegor och samhällen, vidare att nästan hälften av Xylems större anläggningar nu drivs med 100 procent förnybar energi.

Implementering av avancerad vattenteknik driver på stora hållharhetsförbättringarna runt om i världen. Staden South Bend i Indiana optimerade sitt befintliga avloppsnät med ett AI-system, vilket resulterade i en 80-procentig reduktion av avloppsbräddningar. Ett reningsverk i tyska Cuxhaven minskade energiåtgången för luftning med 30 procent med hjälp av Xylem-teknik. Ett vattenverk i Malaysia identifierade över 300 läckor i nätet med avancerade sensorer i rören, vilket gav en betydande reducering av dricksvattenspill.

– Att ge fler människor runt om världen tillgång till hållbart och rent vatten som de har råd med – samtidigt som vi skyddar miljön – är både vårt syfte och vår affärsverksamhet. De framsteg vi noterat i rapporten visar hur kollegor och kunder gör stor skillnad i våra samhällen. Teknik kan göra mycket för att världen ska bli mer hållbar och mer uthållig, men de resultaten bygger på hårt arbete, engagemang och till och med heroiska insatser från de människor som vi är så privilegierade att få hjälpa och arbeta med varje dag. Det står i vår makt att redan nu lösa brådskande utmaningar som vattenbrist och att få fram vatten som folk har råd med och samtidigt skapa en tryggare vattenförsörjning för kommande generationer, sa Patrick Decker, Xylems ordförande och VD.

2020 gjorde Xylem betydande framsteg mot sina branschledande viktiga hållbarhetsmål för 2025, trots de extra utmaningar som COVID-19 inneburit. Genom avancerade produkter och tekniska lösningar hjälpte företaget sina kunder att reducera deras koldioxidavtryck med 0,7 miljoner ton koldioxid, vilket motsvarar 150 000 färre bilar på vägarna under ett år. Xylem driver nu nästan hälften av sina större anläggningar på 100 procent förnybar energi och har utlovat att den globala fordonsflottan ska övergå till el- och hybridfordon med målet om en inledande 45-procentig reduktion av koldioxidutsläppen till 2023.

Utöver att arbeta för att uppnå hållbarhetsmålen för 2020, antog Xylem också nya åtaganden för att ta itu med pandemins effekter runt om i världen. Företaget fördubblade sina filantropiska investeringar och utökade stödet till anställda, affärspartners och till de samhällen dessa arbetar i. Xylem utökade också samarbetet med globala NGO-partners som Americares och UNICEF. Inom detta samarbete fick 4,1 miljoner människor i utsatta samhällen tillgång till vatten och sanitet, 3,6 miljoner fick utbildning i vattenhantering i syfte att höja deras medvetenheten och därmed förbättra deras livskvalitet.

– Som företag är vi medvetna om att vi har möjlighet att ta täten med vårt breda tekniska utbud samt vår globala närvaro, sa Claudia Toussaint, Xylems Chief Sustainability Officer

- Vi hanterar svåra tider på ett sätt som gör oss starkare och mer uthålliga, vi stöttar våra kunder att göra detsamma. Med den inställningen gick vi samman över hela företagsorganisationen och med våra partners runt om i världen för att lindra effekterna av COVID-19 samtidigt som vi fortsätter att leverera resultat av våra hållbarhetsåtaganden.

– Pandemin har satt fingret på vilket ekonomiskt och socialt värde vattenledningsnät och annan kritisk infrastruktur faktiskt har, fortsatte Claudia Toussaint. Vi vet att infrastrukturer är grundläggande, men vi fick alla lära oss hur kritiska de är när krisen kom. De är också en potentiell grund för ekonomisk återhämtning och en förutsättning för ett brett välstånd. Förra årets omskakande händelser har ökat allas medvetenheten om behovet av större motståndskraft och rättvisa samt nödvändigheten av en hållbar framtid, avslutar Toussaint.

Du kan läsa mer om Xylems framsteg inom hållbarhetsarbetet genom att ladda ned Solving Water for a Resilient World.