Vattenverk fjärrövervakar vattentrycket med digital lösning

Vattenverk fjärrövervakar vattentrycket med digital lösning

Vattenverket behövde reglera trycket i ett stort distributionsnät på ett proaktivt sätt för att garantera en säker vattenförsörjning. Med programvaran Sensus Pressure Profile från Xylem kan nu problem med vattentrycket upptäckas innan de hinner drabba kunderna. Det sparar både tid och resurser.

Det har varit en lång varm dag ute i öknen. Gassande sol. Sprucken jord under fötterna. Efter en hel dag ute ser du fram emot en lång svalkande dusch. Du går in genom dörren. Skruvar på kranen. Men i stället för en kall uppfriskande kaskad kommer bara några ynka droppar. Ändrade planer. I stället för en välbehövlig avkylning blir det ett upphettat samtal till det lokala vattenbolaget.

New Mexicos största vattenbolag har i uppdrag att se till att den här typen av avbrott i vattenförsörjningen aldrig uppstår. De visar hur kontinuerliga förbättringar är möjliga genom att gå över till smarta digitala lösningar.

– Målet är att installera 25 000 till 30 000 slutpunkter varje år så att hela nätet kommer vara utrustat med avancerad mätarinfrastruktur (AMI) inom 3–4 år, säger Joel Berman, chefsingenjör på vattenmyndigheten i Albuquerque Bernalillo County.

Vattenmyndigheten började distribuera AMI från Sensus, som är en del av Xylem sedan 2011. Vattenverkets personal hanterar nu vattendistributionsnätet på distans och i nära realtid. En annan fördel är att det går att följa vattentrycket och se att det är jämnt.

”När det gäller vattentryckshanteringen är det viktigt att vara proaktiv. Vi håller kunderna nöjda genom att fjärrövervaka deras vattenförbrukning och vattentryck. Vi kan då upptäcka eventuella problem innan de hinner drabba kunden”, säger Berman.

Lösningar i tid

Vattenverkets Sensus ally®-vattenmätare för bostäder rapporterar trycket till den lättåtkomliga molnbaserade applikationen Sensus Analytics Pressure Profile.
 
– Tack vare den här tekniken har vi blivit av med flera delar i vår typiska tryckhanteringsprocess, till exempel vissa administrativa uppgifter och utryckningar till kunder. Nu loggar vi bara in på webbplatsen på morgonen och kommer snabbt åt alla data. Det sparar oss mycket tid, säger Patrick Bayardo, som är drift- och underhållsledare på vattenmyndigheten.

Applikationen är integrerad med FlexNet®-kommunikationsnätverket vilket gör att data sömlöst kan samlas in från alla smarta mätare i systemet. Dessa data sammanställs sedan i kartbaserade diagram som visualiserar tryckzoner och trycknivåer i samhället vid varje given tidpunkt. Automatiska larm talar om för personalen på vattenverket när tryckavvikelser uppstår, så att de kan börja undersöka situationen från vattenmyndighetens kontor.

– En kund märkte att trycket i hans nya bevattningssystem var lägre än normalt och sedan slutade det bara att fungera. Med hjälp av Pressure Profile kunde vi snabbt identifiera, lösa och återställa systemtrycket. Det tog bara några timmar. Kunden var tacksam och det blev en positiv erfarenhet för alla som var inblandade, säger Berman.

Teamet på vattenmyndigheten loggar bara in på en dator och öppnar applikationen Pressure Profile. I ett kartbaserat gränssnitt kan de sedan se de senaste data från alla smarta mätare och sensorer. Tryckzoner, nyckeltillgångar och färgade sensorikoner ger en aktuell bild av systemet.

Ökad insyn i systemet

Vattenmyndigheten installerade också det batteridrivna sensorgränssnittet Sensus® Smart Gateway på platser utrustade med tryckreducerande ventil för att övervaka vattendistributionsnätets prestanda. Tillsammans med ally-mätare och tryckhanteringsprogramvara lokaliserade den FlexNet-aktiverade enheten grundorsaken till återkommande toppar i vattentrycket runt midnatt under vintermånaderna.
 
– Vi upptäckte en öppen ventil som inte syntes på vårt system. Den orsakade ett övertryck från en zon till en annan. Pressure Profile förser oss med de data vi behöver inom den tidsram som krävs för att felsöka och optimera varje tryckzon för att uppnå optimal prestanda, säger Bayardo.

– Applikationen är ett ”plug-and-play”-system. Det är en sömlös lösning som våra tekniker har lärt sig, installerat och programmerat utan hjälp utifrån, tillägger Berman.

Vattenmyndigheten har hundratals platser utrustade med tryckreducerande ventil i distriktet som nu kan övervakas med det batteridrivna Smart Gateway-sensorgränssnittet för snabb fjärrhantering. Problem kan lösas inom ett part timmar, och inte veckor som tidigare.

Proaktiv tryckhantering 

Att snabbt och smidigt få fram data i tid är ovärderligt för vattenverket. Övergången till digital teknik, där alla data är lättillgängliga i datorn, har enligt Bayardo besparat dem många serviceutryckningar och rutinunderhåll ute hos kunder.

”Nu kan vi ringa in områden och lösa potentiella vattentrycksproblem inom ett par timmar, det som tog flera veckor förut”, säger Bayardo.

Införandet av Xylems teknik har resulterat i en taktisk övergång för vattenbolaget som nu kan förbättra driften kontinuerligt.

– Jag är stolt över att kunna säga att vi under de senaste tio åren tillsammans har gått från att vara reaktiva till att bli väldigt proaktiva när det gäller trycket i vattennätet. Om vi inte identifierar ett problem före kunden i dag så är det någonting som är fel. Det handlar inte bara om att övervaka trycket. Det handlar också om att förändra vårt sätt att bedriva verksamhet, säger Berman.

Vad händer härnäst?

Planen är att analysera vattenverkets avancerade tryckhanteringsdata ännu mera ingående för att verifiera en hydraulisk modell som kan förbättra både vattensvinn och vattenkvalitet ytterligare.

Begär information