It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Vattenverk

Ett modernt samhälle kräver väl fungerande infrastruktur och välfungerande vattenförsörjning. 

I Sverige och den industrialiserade världen ses rent vatten och vattenförsörjning som en självklarhet. Vattnet finns tillgängligt dygnet runt, alla dagar i veckan för individer, företag och industrier genom att bara öppna en kran eller ventil. Många tänker inte ens på det. I Sverige är det våra kommuner och VA-bolag som tar ansvar för detta och vi har ett fantastiskt vatten som vi måste vara rädda om. Klimatförändringarn påverkar vattenkvaliteén med vattenbrist och översvämningar vilket gör att det är ännu viktigare att resurser finns ute hos kommunerna för att vi även i framtiden har rent vatten.  

Idag måste allmännyttiga vattenbolag göra mer med mindre, och det är inte enkelt. De måste spara energi, utnyttja vare droppe vatten maximalt, använda sina resurser effektivt för att hålla ned kostnaderna och samtidigt uppfylla allt strängare krav på god kvalitét.

Vårt bidrag är erfarenhet, kunskap och innovationer som underlättar och förbättrar förutsättningarna för kommunerna. Våra energieffektiva, tillförlitliga, produkter och lösningar anpassas och blir allt mer automatiserade och smarta. Xylem investerar i nya bolag som kompletterar det redan breda erbjudandet. Ett exempel på det är Pure Technologies som bl. annat bidrar med produkter för läckssökning och övervakning.