Filtrering

Filtrering är en mekanisk eller fysisk åtgärd som används för att separera fasta ämnen från vätskor genom att tillföra ett medium där endast vätskan kan passera och större fasta ämnen i vätskan fastnar.

Filtrering av medier
Drickbart vatten/dricksvatten > Filtrering Filtrering av medier
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.