Processövervakning online

Genom att tillhandahålla avancerad instrumentering för nätverk med flera sensorer går parametrarna att mäta genom en hel process, till exempel vid vattenreningsverk med ett system.

Xylem tillhandahåller lösningar för onlineövervakning av en lång rad parametrar inom vatten, avloppsvatten, miljö, livsmedel och drycker samt processtillämpningar.

Vi tillhandahåller ett brett utbud av produkter och system för onlineövervakning på analysmarknaden, från digitala och skalbara övervakningssystem med sensorer till nätverk med flera sensorer för tillämpningar av alla storlekar, inklusive:

 • pH
 • ORP
 • Upplöst syre (DO)
 • Kemiskt syrebehov (COD)
 • Konduktivitet
 • Temperatur
 • Turbiditet/suspenderade fasta partiklar
 • Näringsämnesparametrar
 • Ammoniak
 • Nitrat
 • Totalt organiskt kol
 • Gränssnittsnivå
 • Processrefraktometri
+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.