Råvattenintag och behandlingssystem

Pumpning av vatten i industriella och kommunala anläggningar

Många industrier och kommunala anläggningar kräver ett stort inflöde av vatten för sina processer. Vattenintagsstationerna som hanterar inflödet till anläggningarna måste se till att hålla processerna igång. Eftersom vatten krävs för driften är tillförlitlighet och hög pumpeffektivitet avgörande. Intagsstationer används för bland annat:

  • Kraftverk som behöver inflöde av vatten för kylning och kondensering
  • Vattenintag till reningsverk för dricksvattenproduktion
  • Kylvatten för industriella processer
  • Allmänt processvatten
  • Tvättvatten

Vattnet som används i processen kan vara färskvatten eller havsvatten beroende på källan och processbehovet. Havsvatten ställer andra krav på pumparna på grund av salthalten, vilket gör att lösningar som är särskilt framtagna för havsvatten måste användas.

Förstå dina utmaningar

  • Höga flöden behövs ofta
  • Tillförlitlighet och redundans är viktigt eftersom pumpfel kan äventyra driften
  • Kontinuerlig drift
  • Energieffektivitet
Produkter Varumärken
Produkter
DAF-system (Dissolved Air Flotation)
DAF-system (Dissolved Air Flotation)

Mikrobubblor får föroreningar i källvattnet att flyta upp till ytan.

Pumpar
Pumpar

Information, teknisk data och tillämpningar för våra pumptyper.

El och Automatik
El och Automatik

Utrustning för styrning, övervakning och kommunikation - för effektivare verksamhetsdrift.

Varumärken
Godwin
Godwin

Ett brett sortiment av helautomatiska självsugande pumpar som används för avvattningstillä

Lowara
Lowara

Lowaras tillförlitliga och ekonomiska lösningar för pumpning och cirkulering av rent eller

Leopold
Leopold

Lösningar för filtrering och klarning inom vatten- och avloppsvattenbranschen.

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.