It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Klarning

Klarning, sedimentering eller flotation är fysiska processer för vattenbehandling som använder gravitation eller flytkraft för att avlägsna suspenderade fasta ämnen från vatten. Fasta partiklar som dras in av turbulensen i det strömmande vattnet kan avlägsnas naturligt genom sedimentering i det stillastående vattnet i sjöar och hav. Sedimenteringsbassänger är dammar som har konstruerats för att avlägsna fasta ämnen som dragits in i vätskan genom sedimentering. Sedimenteringsbassängerna har byggts med mekaniska hjälpmedel som hela tiden avlägsnar fasta ämnen som avskiljs genom sedimentering. Dissolved Air Flotation-system anses klarna vattnet effektivt genom att tillföra vatten mättat med luft för flytning.

Produkter Varumärken
Produkter
DAF-system (Dissolved Air Flotation)
DAF-system (Dissolved Air Flotation)

Mikrobubblor får föroreningar i källvattnet att flyta upp till ytan.

Omrörare
Omrörare

Omrörare

Varumärken
Leopold
Leopold

Lösningar för filtrering och klarning inom vatten- och avloppsvattenbranschen.

Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och