Klarning

Klarning, sedimentering eller flotation är fysiska processer för vattenbehandling som använder gravitation eller flytkraft för att avlägsna suspenderade fasta ämnen från vatten. Fasta partiklar som dras in av turbulensen i det strömmande vattnet kan avlägsnas naturligt genom sedimentering i det stillastående vattnet i sjöar och hav. Sedimenteringsbassänger är dammar som har konstruerats för att avlägsna fasta ämnen som dragits in i vätskan genom sedimentering. Sedimenteringsbassängerna har byggts med mekaniska hjälpmedel som hela tiden avlägsnar fasta ämnen som avskiljs genom sedimentering. Dissolved Air Flotation-system anses klarna vattnet effektivt genom att tillföra vatten mättat med luft för flytning.

Produkter Varumärken
Produkter
DAF-system (Dissolved Air Flotation)
DAF-system (Dissolved Air Flotation)

Mikrobubblor får föroreningar i källvattnet att flyta upp till ytan.

Omrörare
Omrörare

Omrörare

Varumärken
Leopold
Leopold

Lösningar för filtrering och klarning inom vatten- och avloppsvattenbranschen.

Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.