It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Pumpning av dricksvatten

Alla pumpar som behövs för att hämta och rena råvatten - samt distribuera dricksvatten

Vi kan ta vatten för givet, eftersom vattenverken inte får göra det. Att skapa en trygg, säker vattenförsörjning kräver hårt arbete och engagemang. Behandlingen är komplicerad, reglerna blir allt strängare och effektivitetskraven ökar. Dessutom påverkar urbanisering, klimatförändringar och krav på energieffektivitet förutsättningarna i dag. 

Utrusta intagsstationen med effektiva Lowara e-NSC centrifugalpumpar. Välj Lowara GS/Z borrhålspumpar för grundvattenpumpning. Inversera i kraftfulla Flygt PC pumpar för borttransport av kemikalieslam. Distribuera sedan det renade vattnet med Lowara e-SV tryckstegringspumpar - med högre totalverkningsgrad än jämförbara pumpar. 

 

Vill du få reda på hur energieffektivt ert vattenverk är, den tekniska utrustningen skick och hur väl processen fungerar?

En bra start på ett samarbete med oss är att boka Xylem Total Care Anläggningsanalys för Vattenverk. Tillsammans utför vi en genomgång av maskinutrustningen genom alla processteg. Ni får en teknisk rapport och förslag till förbättringar för optimerad drift och högre energieffektivitet. 

Läs mer om Reningsverksaudits

Produkter Varumärken
Produkter
Flygt-pumpar med N-teknik
Flygt-pumpar med N-teknik

Bevisat den bästa och mest pålitliga lösningen för både torra och dränkbara applikationer

Kanalhjulspumpar
Kanalhjulspumpar

De är avsedda för krävande tillämpningar som kommunala avlopp och industriutsläpp.

Kolumnrörspumpar
Kolumnrörspumpar

Snabba att montera och ta bort vid inspektion och service.

Centrifugalpumpar
Centrifugalpumpar

Högeffektiva centrifugalpumpar med axiellt inlopp för vätskor utan fasta ämnen.

Flerstegspumpar
Flerstegspumpar

Ett brett utbud av flerstegspumpar, vertikala och horisontella, för olika tillämpningar

Varumärken
Godwin
Godwin

Ett brett sortiment av helautomatiska självsugande pumpar som används för avvattningstillä

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.