It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Reningsverk, pumpstationer och LTA

Klimatsmarta lösningar för VA-nät

Oavsett om de är små eller stora står alla reningsverk inför liknande utmaningar. Kombinationen av åldrande infrastruktur och en icke-dynamisk regleringsmiljö innebär en ständig utmaning när det gäller kostnader för att transportera och rena vatten.

Xylem erbjuder kunskap och erfarenhet och hjälper dig att hitta optimala lösningar för just din anläggning med fokus på energieffektivitet och driftssäkerhet.  

I vissa fall är det bäst att hyra utrustning för att undvika driftsstörningar. Ett driftsstopp i reningsprocessen kan vara kritiskt och avbrott äventyrar säkerheten.