Pumpar för förbikoppling av kommunalt avloppsvatten

En betrodd partner för förbiledningsprojekt av avloppsvatten

För att ta hand om vår åldrande infrastruktur på rätt sätt är förbikopplingsprojekt för avloppsvatten en kritisk del av många kommunala investeringsprojekt. Tillfälliga förbikopplingssystem transporterar vatten och avloppsvatten för att driften ska kunna fortsätta utan avbrott under underhållsarbetet.

Eftersom pumpar är en kritisk komponent i förbiledningsprojektet samarbetar Xylems team av tekniska experter med dig för att välja lämpliga pumpar och rörutrustning för den tillfälliga förbiledningen genom att utvärdera:

  • Toppflöde
  • Avloppsledningens rördimension
  • Avloppsledningens djup
  • Arbetets varaktighet
  • Frågor kring åtkomlighet

Oavsett om du behöver automatiska, självsugande, igensättningsfria dieseldrivna pumpar ovan jord eller eldrivna dränkbara avfallspumpar, har Xylem ett brett sortiment som hjälper dig att välja rätt pump(ar) för projektet. 

Produkter Våra tjänster Varumärken
Våra tjänster
Om du vill klara en växande efterfrågan med bibehållen lönsamhet måste du förvalta dina anläggningar för vatten och avlopp på ett kostnadseffektivt sätt. Åldern och skicket för din anläggning är avgörande för dess verkningsgrad, driftsäkerhet och...
Vill du slippa alla problem med att hantera larm, men ändå få all information och vara redo att agera när det uppstår problem? Oavsett om du behöver sköta enklare larm för en enstaka pumpstation eller vill ha avancerad larmhantering för en hel...
När resurserna är begränsade och kostnadsbegränsande åtgärder har vidtagits måste företagen hitta smarta sätt att förebygga dyra reparationer och akututryckningar. Genom att kontrollera...
Varumärken
Godwin
Godwin

Ett brett sortiment av helautomatiska självsugande pumpar som används för avvattningstillä

Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och