Laboratorium

Xylem tillhandahåller analytiska instrument, inklusive mätare, elektroder, titreringsanordningar, spektrofotometrar, kolorimetrar, polarimetrar, viskometrar, refraktometrar, temperaturutrustning och dataloggare.

Vi finns på en rad laboratoriemarknader, till exempel miljö, vatten, avloppsvatten, mat och dryck, kemi, petrokemi, bioteknik och läkemedel.

Vissa av de laboratorieprodukter Xylem erbjuder omfattar:

Instrument och system med erfarenhet inom tillverkning av tillförlitliga mätinstrument i premiumklass för:

 • pH
 • Upplöst syre
 • Konduktivitet
 • Specifika joner
 • Temperatur
 • Tryck
 • Fuktighet
 • Totalt upplösta fasta ämnen och totalt suspenderade fasta ämnen
 • Automatiska kemianalysatorer
 • Analysatorer av totalt organiskt kol (TOC)
 • Kontinuerliga flödesanalysatorer
 • Andra fysiska värden
 • Analysatorer, detektorer och kontinuerliga övervakningssystem används för att detektera, mäta, analysera och övervaka kemikalier i vätskor, fasta ämnen och gaser.

 Xylems produkter och lösningar för laboratorium säljs i Sverige av Christian Berner AB

Christian Berner

Produkter
Produkter
Analytical Instruments & Equipment
Analytical Instruments & Equipment

Analytical Instruments & Equipment

+

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.