It looks like you are coming from United States, but the current site you have selected to visit is Sweden. Do you want to change sites?

Yes, please. No. Keep me on the current site.

Tuggerpumpar och tryckavloppssystem (LTA)

Pumpsystem med tuggerpumpar för ekonomiska installationer i utmanande terräng

Ett tryckavloppssystem (LTA) är ett smart och ekonomiskt alternativ för mer avlägsna bostadsområden. Tryckavloppssystem använder små trycksatta (fyllda) utloppsledningar och dras i grunda och smala diken som följer markens naturliga konturer. Pumpens kvarnfunktion minskar de fasta föremålens storlek så att de enkelt kan transporteras i mindre utloppsledningar.

Systemet består av ett förgrenat rörsystem med liten diameter och bygger på små pumpstationer nära bostäderna som tar emot avloppsvattnet. Avloppsvatten från ett LTA-nätverkssystem släpps ut i gravitationsavloppet eller förs till en större pumpstation för efterföljande transport till en reningsanläggning för avloppsvatten.

Dessa system kan tillämpas i valfri skala, från enskilda hem till större bostadsområden eller hela samhällen. Ett litet system kan omfatta ett par hushåll, medan ett större system kan innehålla hundratals eller till och med tusentals pumpstationer. Samma skalbarhet gäller Flygt-övervaknings- och styrsystem, från användarvänlig larmhantering till avancerade Scada-system som kompletterar våra tryckavloppssystem.

Xylem utformar system utifrån de projektspecifika kraven så att du får den bästa pumplösningen för ditt tryckavloppssystem. Paketen består av beprövade fabriks- och fälttestade system och är enkla att installera, använda och sköta – så att du kan få åratal av problemfri användning.

Produkter Varumärken
Produkter
Pumptillbehör
Pumptillbehör

Information om tillbehör, konstruerade och utvalda att passa våra produkter och lösningar.

Pumpstationer och tryck-stegringsanläggningar
Pumpstationer och tryck-stegringsanläggningar

Information om våra pumpstationspaket och tryckstegringsanläggningar.

Pumpar
Pumpar

Information, teknisk data och tillämpningar för våra pumptyper.

El och Automatik
El och Automatik

Utrustning för styrning, övervakning och kommunikation - för effektivare verksamhetsdrift.

Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och

There was a problem...

Install for this language not supported at the moment. Please try again later.