Tuggerpumpar och tryckavloppssystem (LTA)

Pumpsystem med tuggerpumpar för ekonomiska installationer i utmanande terräng

Ett tryckavloppssystem (LTA) är ett smart och ekonomiskt alternativ för mer avlägsna bostadsområden. Tryckavloppssystem använder små trycksatta (fyllda) utloppsledningar och dras i grunda och smala diken som följer markens naturliga konturer. Pumpens kvarnfunktion minskar de fasta föremålens storlek så att de enkelt kan transporteras i mindre utloppsledningar.

Systemet består av ett förgrenat rörsystem med liten diameter och bygger på små pumpstationer nära bostäderna som tar emot avloppsvattnet. Avloppsvatten från ett LTA-nätverkssystem släpps ut i gravitationsavloppet eller förs till en större pumpstation för efterföljande transport till en reningsanläggning för avloppsvatten.

Dessa system kan tillämpas i valfri skala, från enskilda hem till större bostadsområden eller hela samhällen. Ett litet system kan omfatta ett par hushåll, medan ett större system kan innehålla hundratals eller till och med tusentals pumpstationer. Samma skalbarhet gäller Flygt-övervaknings- och styrsystem, från användarvänlig larmhantering till avancerade Scada-system som kompletterar våra tryckavloppssystem.

Xylem utformar system utifrån de projektspecifika kraven så att du får den bästa pumplösningen för ditt tryckavloppssystem. Paketen består av beprövade fabriks- och fälttestade system och är enkla att installera, använda och sköta – så att du kan få åratal av problemfri användning.

Produkter Varumärken
Varumärken
Flygt
Flygt

Ett premiumsortiment med produkter och lösningar för att förflytta och hantera vatten och